Logo LTC" >
News
Wizja

Dlaczego LTC w Polsce?

Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju gwałtowne pomnożenie i wzrost wspólnot charyzmatycznych. Duch Święty czyni dziś wiosnę Kościoła z nowych, młodych ruchów, często nie mających wystarczającego wsparcia lub potrzebnej pomocy w misji, którą Bóg im powierzył. Na największe trudności narażeni są liderzy – przywódcy, którzy z całkowitym poświęceniem i zaangażowaniem niosą charyzmat i wizję swoich wspólnot. Mierzą się z wieloma presjami i problemami, które zrozumieć mogą wyłącznie inni liderzy. A ich powodzenie i zwycięstwa w pokonywaniu stojących przed nimi wyzwań, są ważne dla wszystkich. Od nich zależy najwięcej. W końcu wspólnota może zajść tylko tak daleko, jak daleko zaprowadzi ją jej lider.

Nowe ruchy i wspólnoty potrzebują zatem nie tylko silnych liderów, ale też liderów z szerokim spojrzeniem na Kościół. Trzydzieści lat temu wspólnoty charyzmatyczne podpatrywały naszych protestanckich braci i uczyły się od nich, przeszczepiając to, co najlepsze, na katolicki grunt.

Dziś, po ponad pięćdziesięciu latach katolickiej odnowy charyzmatycznej możemy uczyć się od tych, którzy w drodze Kościoła katolickiego idą przed nami, a których świadomość działania Ducha Świętego jest złożona z doświadczeń dziesiątków narodów, kultur i języków, które odwiedzali, i w których posługiwali. Ich wkład i służba została nie tylko doceniona przez najwyższych przedstawicieli Rzymu, ale też otwarła drogę do reprezentowania Kościoła katolickiego w odniesieniu do jego całej charyzmatycznej rzeczywistości.

Marzymy o tym, aby w dniach 17-24 lutego 2019 do Tyńca przybyli przede wszystkim ci liderzy, których wspólnoty nie są jeszcze częścią większych struktur Kościoła, a które pragną zbudować mosty między sobą, oraz wejść w relacje ze strukturalnym sercem Kościoła: Rzymem. Wspólny – pełen modlitwy, relacji i odpowiedzi na trudne pytania – tydzień, będzie inwestycją, która jak wierzymy, posłuży Duchowi Świętemu, aby połączyć, wzmocnić i wyposażyć nowe pokolenie liderów wspólnot charyzmatycznych do odważnej posługi przywódczej w Kościele katolickim. Będzie to możliwe z uwagi na to, że wydarzenie nie jest konferencją; jest szkoleniem w którym udział weźmie zaledwie 100 liderów: tak, aby każdy mógł wziąć i zachować jak najwięcej. A przy okazji poznać ludzi z różnych zakątków świata, ponieważ LTC ma charakter międzynarodowy.

Jesteśmy przekonani, że to wydarzenie jest ważnym punktem historii dla naszego kraju i dla wiary przyszłego pokolenia.

Zachęcamy: zaproście swoich liderów i pomóżcie im otworzyć nowe drogi dla Ducha Świętego w Waszych wspólnotach!

W imieniu organizatorów,

Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni w Krakowie

O kursie LTC

Kurs Szkoleniowy ICCRS dla Liderów Wspólnot Charyzmatycznych ma dwa jasne cele:

 • Powołać i wyposażyć nowych liderów.
 • Zachęcić i wzmocnić liderów już posługujących.

Stwarza przestrzeń, aby powołani do przewodzenia mogli uczyć się od doświadczonych liderów, którzy od lat zaangażowani są w pracę na rzecz Odnowy Charyzmatycznej. Pozwala w skondensowanej, jednotygodniowej formie odbyć 3-tygodniowy program szkoleniowy, prowadzony w Instytucie Formacyjnym dla Liderów w Rzymie.

Jako Głos na Pustyni zaprosiliśmy przedstawicieli ICCRS, czyli Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, powołanej przy watykańskim organie Papieskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, aby w lutym 2019 roku poprowadzili taki kurs w Krakowie, umożliwiając tym samym formację liderom w Polsce.

Oprócz intensywnych wykładów i warsztatów w trakcie kursu spędzimy czas na codziennej Eucharystii, adoracji i uwielbieniu. Będziemy mieć niepowtarzalną okazję, aby budować relacje z liderami wspólnot charyzmatycznych z Polski i zagranicy, modlić się za siebie nawzajem, a także razem z Michelle, Jimem i Christofem posłużyć Kościołowi krakowskiemu tym, czego nauczymy się w trakcie kursu.

Dlaczego LTC?

Wizja, która przyświeca Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, to kształtować liderów z całego świata, przygotowując ich do służenia Kościołowi przy użyciu charyzmatów; to stworzyć ogólnoświatową wspólnotę mężczyzn i kobiet, dając im wspólne doświadczenie i zrozumienie tego, czym jest formacja liderów i służba Kościołowi, aby każdy z nich mógł służyć swoimi talentami i darami Ducha Świętego.

Kurs szkoli liderów – obecnych i przyszłych – do służby Kościołowi w mocy Ducha Świętego poprzez:

 • Położenie fundamentu teologicznego i eklezjalnego pod posługę.
 • Pogłębienie teoretycznego i praktycznego wymiaru służby charyzmatycznej.
 • Umożliwienie spotkania z przemieniającą mocą Bożej miłości.
 • Stworzenie sieci relacji pomiędzy osobami o podobnym doświadczeniu dla wzajemnego wsparcia i współpracy.
Program

LIDER - Fundamenty i przekazywanie wizji:

 1. Eklezjologia: skrócona historia Kościoła, jak Kościół patrzy na siebie, struktura władzy/autorytetów w Kościele, sobór Watykański II.
 2. Chrzest w Duchu Świętym: zrozumienie Ducha Świętego, rola Ducha Świętego w życiu każdego wierzącego i w życiu Kościoła, charyzmatyczne doświadczenie Ducha Świętego w porównaniu z sakramentalnym doświadczeniem Ducha Świętego, doświadczenie Chrztu w Duchu Świętym.
 3. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna: działalność Ducha Świętego w Kościele przed powstaniem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, historia Odnowy od 1967 r., aspekt ekumeniczny Odnowy, demografia Odnowy, owoce Odnowy, papieska akceptacja Odnowy, Odnowa dziś, ICCRS.
 4. Teologia misji: nakaz misyjny, nauczanie Kościoła o ewangelizacji, serce misjonarza.

LIDER - Trzymaj kurs!:

 1. Elementy spotkania modlitewnego (I): struktura i format spotkania modlitewnego, witanie ludzi, dary prorocze podczas spotkania.
 2. Elementy spotkania modlitewnego (II): uwielbienie, nauczanie.
 3. Elementy spotkania modlitewnego (III): posługa modlitewna, radzenie sobie z problemami.
 4. Ewangelizacja: podstawowe techniki.
 5. Życie lidera (I): niezbędne cechy, chryzmaty, charakter lidera.
 6. Życie lidera (II): pokusy, pułapki i niebezpieczeństwa, potrzeba poznania siebie.
 7. Życie lidera (III): rzeczy, o które lider musi się w swoim życiu troszczyć.
 8. Życie lidera (IV): wychowywanie następnych liderów/wyposażanie innych do służby.

LIDER - Refleksja i posługa:

 1. Ojciec – akceptacja rzeczywistości miłości Ojca, jak żyć jako dziecko Ojca.
 2. Jezus: rola Jezusa, osoba Jezusa, życie pod panowaniem Jezusa.
 3. Duch Święty: Wiatr i Ogień z góry, Doradca.
 4. Ciało Chrystusa: Boża obecność w Kościele i w świecie.
 5. Dobra Nowina: podstawowe i radosne ogłaszanie Dobrej Nowiny.
Mówcy
Michelle Moran

Michelle Moran

Ewangelizatorka, nauczyciel Słowa, autorka książek; z wykształcenia teolog; wraz z mężem założyła katolicką Wspólnotę Ewangelizacji „Sion”. Ma ogromne doświadczenie w służbie Kościołowi w swoim kraju oraz na arenie międzynarodowej – od 30 lat posługuje w nim na pełen etat!

W latach 2006-2017 piastowała urząd przewodniczącej Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). Od roku 2008 do 2016 była członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich. ostatnim czasie papież Franciszek powierzył Michelle ważne zadanie ustanowienia nowych struktur międzynarodowych Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.

Jim Murphy

Jim Murphy

Aby modlić się i ewangelizować, wziął kiedyś na ramiona dwumetrowy krzyż i przeszedł z nim ponad 6700 kilometrów przez Stany Zjednoczone! A wszystko zaczęło się, gdy w wieku 17 lat podjął decyzję, że przez resztę swojego życia będzie służył Jezusowi.

Wyjechał na Alaskę, gdzie uczestniczył w spotkaniach zielonoświątkowej wspólnoty kościelnej Assembly of God, stykając się w ten sposób po raz pierwszy z prądem łaski, jakim jest odnowa charyzmatyczna i gdzie po raz pierwszy poczuł miłość do braci i sióstr z innych denominacji. Po powrocie do domu zaangażował się w działania Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. W swoim życiu jak dotąd służył Kościołowi na poziomie lokalnej parafii, diecezji, ale również na szczeblu krajowym i międzynarodowym – przewodniczył Krajowej Radzie Koordynatorów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Stanach Zjednoczonych oraz Północnoamerykańskiemu Komitetowi Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ds. Młodzieży; przez 10 lat był członkiem Rady Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), a obecnie jest przewodniczącym ICCRS oraz dyrektorem ds. Formacji Liderów. Założył wspólnotę Vera Cruz Communications, posługuje również w Renewal Ministries, odpowiadając za misje w Meksyku. Od lat podróżuje po świecie jako mówca konferencyjny. Jest autorem kilku książek i artykułów. Mieszka z rodziną nad Jeziorem Michigan.

Diakon Christof Hemberger

Diakon Christof Hemberger

Swoją przygodę z Bogiem i Duchem świętym rozpoczął, gdy jako nastolatek oddał swoje życie Jezusowi i został ochrzczony Duchem Świętym. Mając 17 lat, został liderem młodzieżowej grupy modlitewnej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – i tak to się zaczęło!

Służył w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Odpowiada za formację liderów i pracowników Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech. Od 2009 był członkiem Rady Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), w której odpowiada za Europę Zachodnią i Północą, a obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego ICCRS. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Ravensburgu, na południu Niemiec, gdzie należą do lokalnej wspólnoty Emmanuel. Christof jest pracownikiem socjalnym i diakonem stałym. Służy Kościołowi również jako międzynarodowy mówca konferencyjnym.

Wymagania

Chcesz wziąć udział w Kursie LTC? Wspaniale!

Tylko kilka kroków dzieli cię od zarejestrowania swojego zgłoszenia:

 • Wypełnij formularz elektroniczny
 • Dołącz opis swojego zaangażowania w życie Kościoła i twojej wspólnoty - np. od jak dawna posługujesz jako lider? Jakiej diakonii/posługi/służby? W jakich wspólnotach? (Możesz to śmiało nazwać swoim liderskim CV! Wpisz zatem zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych)
 • Dołącz list polecający od Koordynatora Diecezjalnego Odnowy w Duchu Świętym lub liderów wspólnoty (jeśli jesteś liderem głównym wspólnoty niebędącej Odnową w Duchu Świętym - rekomendacja asystenta kościelnego wspólnoty)
 • Dołącz list polecający od proboszcza lub kierownika duchowego
 • Osoby duchowne prosimy o przesłanie 2 plików: 1. opisu zaangażowania w życie parafii, wspólnoty, którą się opiekujesz, działań na rzecz Kościoła lokalnego, itd., 2. zamiast listów polecających prosimy o załączenie krótkiego listu motywacyjnego (dlaczego pragniesz wziąć udział w LTC, czego się spodziewasz po tym czasie i jak wykorzystasz to, co tam otrzymasz)

Ważne:

 • Kurs Szkoleniowy ICCRS dla Liderów Wspólnot Charyzmatycznych jest kursem stacjonarnym - jako uczestnik zobowiązany będziesz do zamieszkania w miejscu odbywania się kursu przez cały czas jego trwania (17-24.02.2019). Nie przewidziano opcji dojeżdżania na kurs ze swojego miejsca zamieszkania
 • Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs. Potwierdzenie przyjęcia na kurs przekażemy 14 dni od daty zamknięcia rejestracji. Kurs ma limitowaną liczbę miejsc. Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia listy uczestników
 • Uczestnictwo w Kursie LTC wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie szczegółowo określonym w indywidualnej informacji skierowanej do każdego z uczestników.

Miejsce kursu:

Opactwo Benedyktynów w Krakowie – Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków

FAQ

Czy mogę wziąć udział w kursie LTC nie nocując w Tyńcu (pochodzę z Krakowa lub chcę znaleźć nocleg we własnym zakresie)?

Jedną z kluczowych możliwości, jakie daje kurs LTC, jest budowanie relacji z liderami wspólnot nie tylko z naszego kraju, ale i Europy, oraz z wykładowcami ICCRS. Co lepiej tworzy taką przestrzeń niż wspólne posiłki czy wieczorne rozmowy przy herbacie po wypełnionym inspirującymi aktywnościami dniu? Ważne jest też, aby – oczekując hojnego owocu od Boga – hojnie oddać Mu ten czas, skupiając się na tym, co chce nam powiedzieć. Chcemy oddzielić ten czas dla Niego, choćby przez to, że uwolnimy głowę od martwienia się o logistykę (np. o korki). Z tych wszystkich powodów Światowa Koordynacja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS stawia wymaganie zamieszkania w miejscu odbywania się kursu. Jeśli pytasz o to ze względu na swoją sytuację finansową – zaznacz odpowiednią opcję w formularzu kontaktowym i powiedz nam więcej! Wspólnie spróbujemy popracować nad tym, żeby finanse nie stały się dla ciebie powodem rezygnacji z uczestnictwa!"


Czy mogę zapłacić za kurs LTC w ratach, czy też muszę uiścić opłatę z góry, przy otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa?

Z założenia opłata za kurs będzie rozłożona na raty:
I rata (a jednocześnie zaliczka) będzie wynosiła 675 PLN i poprosimy o jej opłacenie po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs;
II rata będzie wynosiła wysokość opłaty za nocleg oraz wyżywienie (zgodnie z wybraną opcją) i poprosimy o jej opłacenie w dniu rozpoczęcia kursu.

Wszystkie szczegółowe informacje finansowe prześlemy wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Kontakt

SKRZYNKA KONTAKTOWA: ltc@glosnapustyni.pl

Koordynacja kursu: monika@glosnapustyni.pl (Monika Bartosik)

Masz pytania odnośnie rejestracji, uczestnictwa i przebiegu konferencji? - Sprawdź informacje na stronie.

Zrobiłeś to i nadal masz wątpliwości? Napisz do nas: ltc@glosnapustyni.pl (temat: Rejestracja/Uczestnictwo)

Chcesz wesprzeć finansowo lidera, którego nie stać na uczestnictwo w kursie?

Dokonaj wpłaty na konto Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni

(tytuł przelewu: Kurs LTC - pomoc)

Patronat honorowy

Arcybiskup Marek Jędraszewski

METROPOLITA KRAKOWSKI ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI

Patroni medialni

Aleteia.pl Deon.pl Przewodnik katolicki Wiara.pl Gość Niedzielny RadioEm

Współpraca strategiczna

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Diakonia Swiętej Rodziny Wspolnota DOM Wspolnota Głos Pana Wspólnota Metanoia Wspólnota Chefsiba Wspólnota Abba Warszawa 24/7

Partnerzy

Apostolski Ruch Wiary Szkoła Liderów Katolickie Stowarzyszenie Ezechiasz Wspólnota Jafa Góra Oliwna Szkoła Sług Ducha